Obchodní podmínky

• Předmět prodeje: reklamní a jiné výrobky
• Doba dodání: odeslání nebo dodání na provozovnu k vyzvednutí do 24 hodin od data objednávky
• Cena: veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH

1. PRODÁVAJÍCÍ
• powerprint, s.r.o., IČ: 27627705
• Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do doby vydání nových obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA
• Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována výroba objednaného zboží vzniká na základě objednávky v systému www.darecky24.cz. Za závaznou se považuje, pokud není do 30 minut objednávky zrušena e-mailem.

3. DAŇOVÝ DOKLAD
• Zjednodušený daňový doklad obdržíte při převzetí objednaného zboží na naší provozovně nebo bude přiložen k zásilce.

4. STORNO OBJEDNÁVKY Storno objednávky ze strany kupujícího
• Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv do 30 minut od objednávky.
• Každá realizovaná objednávka je závazná (Občanský zákoník 89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů v plné výši.
• Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a úhradou ceny. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky jsou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Storno objednávky ze strany prodávajícího
• z důvodu chybně uvedených údajů na objednávce
• objednaná služba není realizovatelná (porucha stroje, nedostatek materiálu k výrobě).
• V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5. DODACÍ PODMÍNKY
• Dodávka předmětu plnění (objednaného zboží) bude realizována na základě požadavku uvedeném v objednávce.
• Místo odběru je powerprint s.r.o. - některá z uvedených provozoven nebo zaslání na dobírku.

6. DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH
• Změny v objednávce jsou možné pouze e-mailem.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
• Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
• Používáním tohoto internetového objednávkového systému souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich realizovaných objednávkách.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou powerprint s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
• V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.powerprint.cz

Provozovatelem webu je:
powerprint s.r.o.
ič 27627705
dič CZ27627705
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119931TOPlist